Zgodovina kraja Videm

Videm pri Ptuju je naselje v občini Videm. Do leta 1952 se je kraj imenoval Sv. Vid pri Ptuju.  Je razloženo naselje na južnem robu Dravskega polja, na obeh bregovih reke Dravinje, ki se nedaleč od tu izliva v Dravo. Tu se Haloze najbolj približajo rokavom Drave.

                        

Kraj se v pisnih virih omenja leta 1355, ko je bil imenovan župnik v cerkviob Dravinji. Sicer pa se kraj z imenom »S. Vitus in Tren« omenja v listini iz leta 1392. Matej Slekovec piše v župnijski kroniki, da je stal na »Gradišču«, ob izlivu Dravinje v Dravo, na najvišjem vrhu, nekoč mogočni grad Tranek  (Dranek), ki nosi ime po Dravinji. Danes o gradu ni sledu. Lastniki haloških posesti so bili gospodje  Draneški, nato so ga odkupili gospodje Ptujski. Kasneje se grad omenja vse do druge polovice 14. stoletja. V bližini gradu pa se v začetku 15. stoletja omenja cerkvica Sv. Janža, ki so jo dali postaviti gospodje Ptujski.

                         

Kraj so pestile različne nesreče. V letu 1532 so Turki napadli in porušili več gradov in cerkva v Halozah, med njimi najbrž tudi grad Dranek. Cerkev Sv. Vida so kmalu obnovili, razvaline gradu pa so izginile. V letu 1645 se je kuga razširila iz Ptuja na Videm. Tako je bila meseca julija že polovica hiš zaznamovanih z belim križem, znamenjem kuge. Šola v kraju ima večstoletno tradicijo. Prve omembe organistov in učiteljev najdemo zapisane v župnijski kroniki od leta 1692 dalje. Z imenom "Schulmeister" je leta 1719 omenjen Franz Anton Sutori. Od tega časa naprej lahko govorimo o kontinuiranem pouku v kraju.

                           

Središče kraja se je v zadnjih dvajsetih letih močno spremenilo. Novo zgrajena poslopja, kot so gasilski dom, pošta trgovine, gostilna, banka, bifeji, sušilnica hmelja, velika moderna šola, most čez dravinjo in nova zgradba občinske hiše, mu dajejo urbaniziran, skoraj mestni  videz.

 

NARAVNE ZNAČILNOSTI

 

 V neposredni bližini med Studenčnico in Dravinjo se razprostira Krajinski park Šturmovci, kjer so ohranjene nekatere ogrožene živalske in rastlinske vrste. 

Copyright