Recitatorska skupina

 

V KD Franceta Prešerna Videm je vključena tudi recitatorska skupina. Natančnejših podatkov o njenih začetkih ni, v društveni kroniki je prvič omenjena leta 1965, ko je pripravila recital za dan žena. Sicer pa je delovala že po vojni, ko so bili recitatorji del gledališke skupine in so nastopali na proslavah.  O nastopu v letu 1956 se lahko prepričamo v Ptujskem tedniku. Takrat je KUD Franceta Prešerna priredilo proslavo za 8. marec, na kateri so člani nastopili z deklamacijami. Leta 1971 najdemo v Tedniku podoben zapis o proslavi za dan žena. Recitatorska skupina je delovala vseskozi, čeprav pogostejših zapisov o tem ni, razen v kroniki še za leti 1982 in 1985, ko so sodelovali na proslavah.
Ker so skupino večinoma sestavljali člani gledališke skupine, so s prenehanjem gledališke dejavnosti leta 1986 svoje delo za nekaj let prekinili tudi recitatorji.

Recitatorji v družbi  župana  


Z letom 1999 je njihovo delo spet zaživelo, saj so pripravili obsežen recital poezije Franceta Forstneriča, ki je bil vključen v prireditev ob dnevu državnosti, v decembru pa so obogatili božični koncert mešanega pevskega zbora in tamburašev.
Leta 2000 so nastopili še na več prireditvah: proslavi ob kulturnem prazniku, v maju na "Haloškem cugu", na slovesnosti ob tretjem občinskem prazniku, popestrili so tudi otvoritev trgovine v Ptuju.
Ker se videmsko kulturno društvo imenuje po Francetu Prešernu in ker je bilo leto 2000 Prešernovo leto, so recitatorji v oktobru pripravili "Večer Prešernovih sonetov" v stari cerkvi sv. Janeza Krstnika nad Vidmom. Ta večer je bil uvod v kulturno bogato in zanimivo prireditev ob 200. obletnici Prešernovega rojstva.
V letu 2002 so pripravili večer ljubezenske poezije, glasbe, pesmi in plesa z naslovom "Nekoga moraš imeti rad" ter sodelovali na obletnici filma Svet na Kajžarju.
Leta 2004 so pripravili večer Menartovih pesmi in glasbe ter literarni večer s poezijo Mile Kačičeve.
Recitatorji so sodelovali na večini literarnih večer in odprtjih razstav v Drvarnici.
Posebno pozornost posvečajo poeziji Franceta Forstneriča. Leta 2008 so ob kulturnem prazniku pripravili recital Ljubstava, daleč in v blatu, ki so ga v letu 2010 izvedli še na Petrovi domačiji v Šturmovcih.Njihova mentorica je Marija Černila.

 

Copyright