Mešani pevski zbor

 

Ko je bil leta 1930 dokončan Slomškov dom, so na slavnostni otvoritvi zaigrali gledališčniki in prvič je zapel pevski zbor. Leto dni pozneje je zbor pod vodstvom organista Ivana Brgleza pričel resno delovati. Združeval je okrog 20 pevcev, med katerimi je bilo kar sedem bratov in sester iz kulturno zelo dejavne družine Vaupotič (Petelinovi iz Lancove vasi), potem še Franc Turk, Franc Muzek, Matevž Kores, Dolovska Barika, Marija Selinšek, Anica in Marija Bračič, Rozika Zemljak, Tilika Tušek ter Krajnčevi Micika, Lojzika, Betika in Drašek.MePZ na Vidovem tednu 2011
Že takrat je ob mešanem zboru deloval še moški zbor, ki so ga sestavljali isti pevci. Na neki način je bil to bolj cerkveni zbor, a sodelovali so tudi pri gledaliških spevoigrah, saj je šlo za iste ljudi.
Druga svetovna vojna je prekinila delovanje zbora, po vojni pa je bila videmska učiteljica in režiserka v gledališki skupini Terezija Mohorko tista, ki je vzpodbudila ponovno oživitev zbora. Tako so se najprej zbrali štirje fantje: Jaka, Fric in Maks Vaupotič ter Ignac Sodec. Kvartetu so se nato priključili Jože, Franc in Albin Krajnc ter Slavko in Marjan Brglez, kasneje tudi Anton Sedlašek.
Iz kvarteta se je postopno razvil moški pevski zbor, ki ga je ustanovila in nekaj časa vodila Terezija Mohorko. Le-ta se je s kolesom peljala po Maksa Vaupotiča na Kidričevo, kjer je bil zaposlen, češ "naj vendar pride tudi v domači kraj vodit moški zbor, da bo kaj petja na proslavah in drugih prireditvah". Leta 1952 so se moškim pridružile še ženske in nastal je mešani pevski zbor. Prvič so nastopili že aprila 1952, ko so zapeli nekaj pesmi pred igro "Begunka", ki jo je pripravila videmska gledališka skupina, in po njej. Sledil je nastop v Cirkulanah ter na številnih proslavah in prireditvah, predvsem na takratnih gospodarskih razstavah in okrajnih revijah pevskih zborov. Že takrat je bil prvi nastop videmskega zbora ocenjen zelo dobro, saj je pisec članka v Ptujskem tedniku zapisal: "Mešani pevski zbor je pod vodstvom Maksa Vaupotiča pred in po igri zapel nekaj narodnih pesmi, iz katerih izvajanja je bilo sklepati, da bi zbor lahko nastopil s samostojnim koncertom."
Mešani pevski zbor je vedno štel več kot 25 pevcev, a je deloval le do leta 1959. Ostal pa je moški zbor. Leta 1961 je učiteljica glasbenega pouka na šoli Videm Jožica Soko spet sklicala pevce in oživila delovanje mešanega zbora ter ga potem eno leto tudi sama vodila. Na občnem zboru kulturno-umetniškega društva naslednje leto (1962) je vodstvo društva izpostavilo problem delovanja zbora. Ugotovili so, da nujno potrebujejo zborovodja. To težavo je rešil Maks Vaupotič, ki je dotlej že vodil zbor v Kungoti. Od takrat mešani pevski zbor neprekinjeno deluje.
Leta 1974 je bila na Ptuju prva revija odraslih pevskih zborov občine Ptuj, ki se je je udeležil tudi videmski zbor in postal stalen gost teh srečanj. Vse do danes ni nastopil le na dveh revijah, in sicer leta 1981 in 1984. Leta 1978 sta na 5. reviji nastopila mešani in ženski pevski zbor; slednji je samostojno zastopal Prosvetno društvo Videm na 10. reviji leta 1983. Tudi sicer je bil ženski zbor najdejavnejši v osemdesetih letih, takrat pa je pogosteje pričel nastopati še moški zbor.
Leta 1975 se je videmski zbor močno okrepil na pobudo mladih, saj je število članov v prejšnjih letih upadlo. To se je dogajalo vsem takrat delujočim zborom. Glavni vzroki so bili: pomanjkanje denarja in ustreznih prostorov za vaje, velika oddaljenost pevcev, marsikje ni bilo prave gonilne sile. V Vidmu je bila: to je bil prav Maks Vaupotič. Po tej prenovitvi je mešani pevski zbor štel kar 35 pevcev v starosti od 14 do 60 let.
Videmski pevski zbor je bil vsa leta med najaktivnejšimi, saj so pevci počivali le dva do tri mesece na leto. Navezali so vrsto prijateljskih stikov s podobnimi skupinami v Sloveniji in na Hrvaškem.
Seveda je ubrano petje videmskih pevcev zabeleženo tudi na magnetofonskem traku, saj so večkrat zapeli pred mikrofoni Radia Ptuj in Radia Maribor. Za Radio Ptuj jih je neumorni Ivo Ciani prvič posnel leta 1985 za oddajo "Iz vasi v vas", nato pa še studijsko 1996 (posneli 6 pesmi), 1998 (6 pesmi) in 1999 (7 pesmi). Že leta 1958 je mariborski radio v dvorani v Vidmu zbor posnel za oddajo "Med našimi pevci in godci". 9. aprila 1987 je zbor v studiu mariborskega radia v samo treh urah posnel kar 14 pesmi, in sicer mešani zbor devet, ženski pa pet pesmi. Takrat je bilo v ženskem zboru 16 članic, mešani pa je štel 28 pevk in pevcev.
MePZ 2007Število članov zbora se je skozi leta večkrat spreminjalo. Eni so prihajali, drugi odhajali. Nekateri so odšli za večno: sopranistka Nežka, basist Jaka in baritonist Fric Vaupotič, Nežkin mož Ivan Brglez in tenorist Ignac Sodec.
Zbor je v začetku prepeval predvsem slovenske narodne pesmi, a so z leti ugotovili, da je potrebno poseči po zahtevnejšem programu, saj so to zahtevali tako poslušalci kot pevci sami. Uspeh ni izostal.
Ko je MePZ Videm leta 1991 praznoval 40-letnico delovanja, je univerzitetni profesor Jože Gregorc v Tedniku zapisal: "Kot sem že omenil in večkrat zapisal, je mešani zbor F. Prešeren dobrozvočen mešani zbor, ki se lahko pohvali z enakovredno zasedbo dobrih ženskih glasov (sopranov in altov) in z enakovredno zasedbo moških glasov (tenorjev in basov), v svoji najlepši življenjski dobi. V vseh teh dolgih letih se spominjam mnogih, lahko bi zapisal neštetih nastopov tega zbora; njihov nastop pod istim vodstvom ni nikdar razočaral, vedno so bili med najboljšimi zbori."
Na slavnostnem koncertu ob 45-letnici zborovskega petja na Vidmu aprila 1996 je Maks Vaupotič odložil zborovodsko delo; zboru je bil zvest vseh 45 let. Vmes sta zbor vodila še Ivan Brglez in Jožica Soko, a le za kratek čas. Na Vaupotičevo mesto je stopil Jože Barin - Turica, ki sedaj vodi zbor že sedmo leto.
V aprilu 2001 je zbor slavil 50-letnico delovanja, čeprav sedaj dejansko deluje že triinsedemdeset let. Ob tej priložnosti je kulturno društvo izdalo bilten, ki vsebuje opis začetkov in pregled delovanja zbora, izdali pa so še zgoščenko s 27 pesmimi. K številnim priznanjem so dodali še priznanje ob 50-letnici delovanja, ki jim ga je podelila ZKO Ptuj.
V mešanem pevskem zboru Kulturnega društva "Franceta Prešerna" Videm so leta 2001 prepevali:
soprani: Anica Kokol, Marinka Čeh, Milica Bedrač, Manja Vinko, Metka Letič;
alti: Angelca Širovnik, Marinka Vaupotič, Mimica Kirbiš, Biserka Selak, Milena Gabrovec, Ančka Selak, Lizika Sedlašek;
tenorji: Zlatko Širovnik, Franc Habjanič, Marjan Mohorko, Franc Spevan, Anton Sedlašek, Vlado Trafela, Anton Horvat;
basi: Mirko Rihtarič, Marjan Furek, Jože Hrga, Slavko Kmetec, Danijel Bedrač, Franc Krajnc.
Do leta 2003 je bil zborovodja Jože Barin - Turica.
Vse od ustanovitve do leta 2003 je zbor nastopil več kot 400-krat. Redna spremljevalka zbora je bila Ančka Skok, ki je z izbranimi besedami povezovala program na njihovih koncertih.
Jeseni 2003 je vodenje zbora prevzela Mateja Krajnc. Zbor je še naprej redno nastopal na vseh društvenih prireditvah ter se udeleževal revije odraslih pevskih zborov na Ptuju.
V zboru trenutno prepevajo:
- sopran: Anica Kokol, Milica Bedrač, Metka Ostroško, Majda Sitar, Manja Vinko, Stanka Veršič, Marinka Čeh;
- alt: Biserka Selak, Alexandra Ferlič, Milenka Gabrovec, Marinka Vaupotič, Jožica Kersnik, Angelca Širovnik, Mimica Kirbiš;
- tenor: Zlatko Širovnik, Marjan Mohorko, Martin Bedrač, Vlado Trafela, Dejan Krajnc;
- bas: Jurček Lamot, Marjan Furek, Slavko Kmetec, Tadej Premužič.

Copyright