Ljudski pevci vinogradniki

 

Leta 1979 so pričeli skupaj prepevati Jaka in Beta Petrovič, Maks Vaupotič in Franc Krajnc. Kmalu sta se priključili še Anica Vaupotič in Marija Gajser. Prvič so nastopili istega leta na reviji ljudskih pevcev, godcev in plesalcev v Ptuju z imenom Vinogradniki - berači; takšno ime zato, ker so peli in prikazali delo ob bratvi.
Z letom 1979 so postali sekcija Prosvetnega društva Videm z uradnim imenom ljudski pevci Vinogradniki. Vodja skupine je bil Maks Vaupotič, od leta 1996 pa Anton Sedlašek, ki se je skupini priključil v začetku osemdesetih let in vse od takrat skrbel za organizacijska dela.
Vaje so potekale v šoli, včasih pri Maksu Vaupotiču ali pri Anici Kokol, od 1997 pa v občinski dvorani. Vadijo enkrat na teden po potrebi, pred nastopi pogosteje.
Število članov se je skozi leta večkrat spreminjalo. V začetku devetdesetih let je Zveza kulturnih organizacij zahtevala, da naj v bodoče tovrstne skupine štejejo največ 10 članov, Vinogradnikov pa je bilo 13. Zaradi tega je skupina bila že tik pred razpadom.
Pesmi črpajo iz starih pesmaric, ki so jih dobili pri najstarejših ljudeh v okolici, kar nekaj starih ljudskih pa so tudi zapisali. Pesmi govorijo o vinogradniških opravilih in temu primerna je tudi njihova noša, pri čemer so upoštevali nasvete strokovne svetovalke Nežke Lubej. Ob petju prikazujejo opravila v vinogradu, pri čemer uporabljajo številne pripomočke: "puto" - nahrbtno škropilnico, brento, škarje, škafe, pletenko z vinom.
Kot je značilno za ljudske pevce, poje en pevec naprej, drugi poje preko oziroma drugi glas, poje se še bas, nekdo pa poje preko vseh ostalih glasov ali po domače "ibercuga".
Ljudske pevce Vinogradnike je Ivo Ciani že nekajkrat posnel za radio Ptuj, leta 1989 so sodelovali tudi na snemanju oddaje radia Ljubljana "Martinovo v Halozah", ki je bilo 8. novembra na Švabovem. Za televizijo jih je posnela takrat še TV Ljubljana; prikazali in zapeli so o spomladanskih opravilih v vinogradu.
Pevce je kar precej časa spremljala tudi harmonika. V začetku jih je na diatonični harmoniki spremljal Jože Milošič, za njim pa na klavirski harmoniki Jože Hrga. Ker so strokovni svetovalci menili, da petje ob harmoniki ni pravo ljudsko petje, so pred nekaj leti to opustili.
Danes skupina ne poje več le vinogradniških pesmi, ampak tudi druge. Nekaj pesmi iz njihovega repertoarja: En hribček bom kupil, To sladko vinsko kapljico, Hribčki, ponižajte se, Slavček milo je naglašal, Sneg za to leto slovo je že vzel, Palica je trda kakor drenov les, Sinoči sem slišal eno ptičico pet', Nekdaj v starih časih, Sem slovenska deklica.
Vsa leta delovanja se redno udeležujejo revij pevcev in godcev ter drugih občinskih srečanj tovrstnih skupin.
Današnjo skupino sestavljajo: Anica Kokol, Marija Gajser, Lojzika Murko, Franc Habjanič, Franc Krajnc, Mirko Rihtarič in Jože Hrga.

Copyright