Prosvetno društvo je v Vidmu pričelo delovati leta 1923 hkrati s tamburaško skupino, saj so jedro društva predstavljali prav tamburaši. Število članov je hitro naraščalo, predvsem zaradi številnih mladih navdušencev. Prvi predsednik društva je bil Franc Muzek s Sel.

Vodstvo KD Franceta Prešerna Videm pri Ptuju :

Upravni odbor:

1.   predsednik: Jože Šmigoc

2.   podpredsednica: Manja Vinko

3.   tajnica: Biserka Selak

4.   blagajničarka: Metka Ostroško

Nadzorni odbor:

1.   predsednik: Marijan Furek

 

Trenutno v  KD Videm sestavljajo naslednje sekcije:

- tamburaški orkester, predsednik Danilo Svenšek, dirigent Jože Šmigoc;

- gledališka skupina, vodja Bojan Trafela, režiserka Metka Ostroško;

- recitatorska skupina, vodja Marija Černila

- pevski zbor, vodja Biserka Selak, zborovodkinja Mateja Krajnc;

- ljudski pevci Vinograniki, vodja Anica Kokol;

- ljudski pevci Fantje iz Jurovec, vodja Franc Habjanič;

- razstaviščna dejavnost, vodja Jože Šmigoc;

- kulturne poti, vodja Marko Vinko;

- Veseli Jožeki, vodja Jože Hrga;

- Zankice, vodja Marta Milošič;

- ljudski godci, vodja Jože Milošič.

Copyright